XƏBƏRLƏR

“Yaxın Şərq ölkələrinin iqtisadiyyatı” dərs vəsaiti çap olunub

03 oktyabr, 2019

Azərbaycan Dillər Universiteti Fəlsəfə və ictimai elmlər kafedrasının i.f.d., dos. Şəfəq Abdullayevanın “Yaxın Şərq ölkələrinin iqtisadiyyatı” adlı dərs vəsaiti çap olunub. Dərs vəsaitinin elmi redaktoru A.M.Ağayev, rəyçiləri isə M.A.Məmmədov, Z.A.Hüseynovadır. Qeyd edək ki, Ş.Abdullayeva bundan öncə də 1 dərslik, 2 dərs vəsaiti, 8 fənn proqramı, 40-a yaxın elmi məqalə və tezislərin müəllifidir.

Elmi əsərləri Türkiyə, Rusiya, Polşa, BƏƏ, Serbiya və s. ölkələrdə dərc edilib.