XƏBƏRLƏR

“Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” mövzusunda elmi–praktik konfrans keçiriləcək

03 oktyabr, 2019

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

“Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” mövzusunda Respublika

elmi–praktik konfransı

5-6 dekabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Dillər Universiteti “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi–praktik konfransı keçirəcəkdir. Konfransın işi aşağıdakı bölmələr üzrə aparılacaqdır:
 1. Müasir dövrdə xarici dil təliminin problem və perspektivləri
 2. Xarici dillərin tədrisində İKT və innovativ metodlar
 3. Xarici dillərin tədrisində linqvokulturoloji amillər
 4. Xarici dillərin tədrisinin linqvistik aspektləri
 5. Xarici dillərin tədrisinin pedaqoji və psixoloji problemləri
  Sizi bu konfransda iştirak etməyə dəvət edirik. Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, rus. Konfransa göndərilmiş və təşkilat komitəsinin müsbət rəy verdiyi tezislər çap ediləcəkdir. Tezislərin son göndərilmə tarixi:                                            8 noyabr 2019-cu il ADU-nun əməkdaşları üçün 15 AZN, digər universitet və müəssisələrdən olan iştirakçılar üçün isə 30 AZN nəzərdə tutulmuşdur. Təşkilat komitəsi tərəfindən qəbul olunmuş tezislərin müəlliflərinə qeydiyyat haqqını ödəmək üçün hesab nömrəsi bildiriləcək. Tezislərin tərtibinə qoyulan tələblər:  
 • müəllifin (müəlliflərin) adı, soyadı, ata adı – 12 pt, tünd rənglə (səhifənin yuxarısında sağda);
 • təmsil etdiyi müəssisənin adı – 12 pt, tünd rəng;
 • tezislərin adı – 14 pt, tünd rəng, ortadan;
 • tezislərin həcmi – 300-350 söz, format–A4, səhifələr nömrələnmir;
 • açar sözlər (3-5 söz, tezisin yazıldığı dildə) – 12 pt, tünd rəng;
 • tezislər Times New Roman şrifti ilə 12 pt ilə;
 • yuxarıdan – 3 sm, aşağıdan – 2 sm, soldan –2 sm, sağdan – 2 sm;
 • sətirlərarası məsafə (interval) –1,5 sm;
 • ədəbiyyata istinadlar əgər varsa aşağıdakı şəkildə olmalıdır: mənbələr kvadrat mötərizədə göstərilir , ədəbiyyat siyahısı əlifba sırası ilə düzülür.
 • tezislər elektron və ya kağız variantda təqdim olunmalıdır;
 • 8 noyabrdan sonra göndərilmiş materiallar qəbul edilməyəcəkdir.
 • Konfransın mövzusuna və qoyulan tələblərə cavab verməyən məqalələr qəbul edilmir, bununla bağlı müəlliflərə əlavə məlumat verilmir.          
Konfransın təşkilat komitəsinin ünvanı: Az 1014, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi,a134, Azərbaycan Dillər Universiteti, Elm şöbəsi (302-ci otaq). Təşkilat komitəsi ilə əlaqə nömrələri: Tel: (+994 12) 441 22 78  (2 57) Mob: (+994 77) 588 19 31 E-mail:  [email protected]  

QEYDİYYAT VƏRƏQİ

“Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfrans

İştirakçının adı, atasının adı,  soyadı, elmi dərəcəsi, elmi adı                                                      
Təmsil etdiyi müəssisə, şəhər  
Telefon nömrəsi, elektron ünvan