XƏBƏRLƏR

ADU-da ““Nibelunqlar nəğməsi” və “Kitabi Dədə Qorqud” dastanlarının müqayisəli təhlili” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib

13 mart, 2018

Azərbaycan Dillər Universitetində (ADU)  fəaliyyət göstərən Germanistika İnstitutunun təşkilatçılığı ilə ““Nibelunqlar nəğməsi” və “Kitabi Dədə Qorqud” dastanlarının müqayisəli təhlili” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib.

Almaniyanın Vürsburq Universitetinin və ADU-nun professoru, Osvold fon Volkenştayn Cəmiyyətinin prezidenti, xanım Ziglinde Hartman dastanların müqayisəli şəkildə öyrənilməsinə həsr olunmuş simpoziumlar barədə məlumat verib. “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının orijinal nüsxəsinin Drezden kitabxanasında saxlanıldığını qeyd edən Z. Hartman dastanın öyrənilməsində əvəzsiz rolu olan tanınmış türkoloqlardan söz açıb.

Sonra ADU-nun rektoru, akademik Kamal Abdulla Germanistika İnstitutunun fəaliyyətində “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının öyrənilməsinə xüsusi yer veriləcəyinə inamını ifadə edib. O, “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının rus, ispan, yunan dastanları və digər xalqların eposları ilə müqayisəsinin gələcəkdə görüləcək işlərdən biri olduğunu və bu addımın abidələrin daha dərindən öyrənilməsinə imkan yaradacağını qeyd edib. Bakıda və Mayns şəhərində alman və azərbaycanlı alimlər tərəfindən çap olunmuş nəşrlərin əhəmiyyətindən bəhs edən akademik gələcəkdə təşkil olunması nəzərdə tutulan konfranslardan söz açıb.

Dəyirmi masa müzakirələrlə yekunlaşıb.