XƏBƏRLƏR

ADU-da yay semestri başlayır

17 iyul, 2017
İyulun 18-dən etibarən Azərbaycan Dillər Universitetində yay semestri başlayacaq. Yay semestri 5 tədris həftəsindən və 1 həftə imtahan sessiyasından ibarət olmaqla 25 avqust 2017-ci il tarixinə qədər davam edəcək. Dərslər 9:00-da başlayacaq və 15:00-da başa çatacaq. Aşağıdakı cədvəldə yay semestrində tədris olunacaq fənləri təqdim edirik:  
Fənlərin adı Qrupların siyahısı
1. Aşağı orta oxu və nitq I (İngilis) 1
2. Aşağı orta oxu və nitq II (İngilis) 1
3. Yüksək oxu və nitq 1
4. Yuxarı orta oxu və nitq 1
5. Eşitmə  və tələffüz I (İngilis) 2
6. Eşitmə  və tələffüz II (İngilis) 4
7. Eşitmə  və tələffüz III (İngilis) 4
8. Kommunikativ qrammatika I (İngilis) 2
9. Kommunikativ qrammatika II (İngilis) 3
10. Kommunikativ qrammatika III (İngilis) 3
11. İngilis dilinin leksikologiyası 2
12. İngilis dilinin üslubiyyatı 1
13. İngilis dilinin tədrisi metodikası I 1
14. İngilis dilinin tədrisi metodikası II 1
15. Danışıq və sosial ünsiyyət 1
16. Ölkəşünaslıq (İngilis) 1
17. Kommunikativ qrammatika I (Fransız) 1
18. Kommunikativ qrammatika II (Fransız) 1
19. Kommunikativ qrammatika III (Fransız) 1
20. Ölkəşünaslıq (Fransız) 1
21. Fransız dilinin leksikologiyası 1
22. Fransız dilinin tədrisində şifahi ünsiyyət 1
23. Fransız dilinin tədrisi metodikası II 1
24. Kommunikativ qrammatika II (Alman) 1
25. Eşitmə  və tələffüz II (Alman) 1
26. Ölkəşünaslıq (Alman) 1
27. Xarici dil – 1 (İngilis) 1
28. Xarici dil – 2 (İngilis) 1
29. Xarici dil – 3 (İngilis) 1
30. Xarici dil – 1 (Alman) 1
31. Xarici dil – 2 (Alman) 1
32. Xarici dil – 3 (Alman) 1
33. Xarici dil – 1 (Fransız) 1
34. Xarici dil – 2 (Fransız) 1
35. Fəlsəfə 1
36. Konstitusiya 1
37. Mədəniyyətşünaslıq 1
38. Azərbaycan tarixi 5
39. Azərbaycan dövlətçilik tarixi 1
40. Politologiya 1
41. İqtisadiyyat 1
42. Psixologiya 4
43. Pedaqogika 1
44. Mülki müdafiə 2
45. Dilçiliyə giriş 3
46. Azərbaycan ədəbiyyatı 1
47. İnformatika 14
48. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 1
49. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti 2
50. Ölkə ədəbiyyatının tədrisi metodikası 1
51. V-XV əsrlər Britaniya ədəbiyyatı 1
52. XVIII əsr İngilis ədəbiyyatı 1
53. XIX əsr İngilis və Amerika ədəbiyyatı 1
54. XX əsr İngilis və Amerika ədəbiyyatı 1
55. V-XV əsr Fransız ədəbiyyatı 1
56. V-XV əsr Alman ədəbiyyatı 1
57. Avropa və Amerika ölkələri tarixi 1
58. Müasir diplomatiya 1
59. Asiya və Afrika ölkələri tarixi 1
60. Şərqi Avropa BM sistemində 1
61. Müasir BM sistemində qloballaşma prosesi 1
62. Beynəlxalq təşkilatlar 1
63. BM tarixi I 1
64. BM tarixi III 1
65. BM tarixi (Regionşünaslıq) 1
66. BM nəzəriyyəsi 1
67. İxtisas ölkəsinin siyasi sistemi və xarici siyasəti (Çin üzrə) 1
68. İxtisas ölkəsinin siyasi sistemi və xarici siyasəti (Böyük Britaniya üzrə) 1
69. Türk xalqları tarixi 1
70. İxtisas ölkəsinin dili – 1 (Alman) 1