XƏBƏRLƏR

Аzərbаycаn Dillər Univеrsitеti bоş оlаn vəzifələri tutmаq üçün müsаbiqə еlаn еdir

16 aprel, 2024

Аzərbаycаn Dillər Univеrsitеti

bоş оlаn vəzifələri tutmаq üçün müsаbiqə еlаn еdir

 

1.

Təhsil-1 fakültəsi nəzdində İngilis dilinin qrammatikası kafedrası

professor – 1

baş müəllim – 3,5

2.

Təhsil-1 fakültəsi nəzdində İngilis dilinin fonetikası kafedrası

dosent – 1

baş müəllim – 6,5

3.

Təhsil-1 fakültəsi nəzdində Xarici dillərin tədrisi metodikası kafedrası

müəllim – 0,5

4.

Təhsil-1 fakültəsi nəzdində Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları kafedrası

professor – 0,5

5.

Təhsil-2 fakültəsi nəzdində İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı-2 kafedrası

dosent – 0,5

baş müəllim – 1

müəllim – 0,5

6.

Təhsil-2 fakültəsi nəzdində Linqvokulturologiya kafedrası

baş müəllim – 2

7.

Filologiya fakültəsi nəzdində İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrası

professor – 0,5

dosent – 1

baş müəllim – 1

8.

Filologiya fakültəsi nəzdində Xarici dillərin tədrisi metodikası kafedrası

dosent – 0,5

baş müəllim – 2,5

müəllim – 1,5

9.

Filologiya fakültəsi nəzdində Ümumi dilçilik kafedrası

baş müəllim – 1

10.

Filologiya fakültəsi nəzdində Azərbaycan dilçiliyi kafedrası

dosent – 0,5

baş müəllim – 1,75

11.

Filologiya fakültəsi nəzdində Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrası

baş müəllim – 1

12.

BM və Regionşünaslıq fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrası

dosent – 1

baş müəllim – 1

13.

BM və Regionşünaslıq fakültəsi nəzdində Beynəlxalq münasibətlər kafedrası

dosent – 1

baş müəllim – 1

14.

BM və Regionşünaslıq fakültəsi nəzdində Qafqazşünaslıq və Azərbaycan tarixi kafedrası

baş müəllim – 0,5

15.

BM və Regionşünaslıq fakültəsi nəzdində İnformasiya texnologiyaları kafedrası

dosent – 1

16.

Tərcümə fakültəsi nəzdində German dillərinin tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası kafedrası

müəllim – 1

17.

Tərcümə fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrası

baş müəllim – 1

Müsаbiqədə iştirаk еtmək istəyənlər sənədlərini Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 07.08.1996-cı il tarixli, 401 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları”nın tələblərinə uyğun bu elan qəzеtdə dərc оlunduğu gündən 30 gün kеçənədək rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana göndərə bilərlər.

 

Ünvan: Bаkı şəh., AZ1014, R.Bеhbudоv küçəsi, 134

Tеlefon: 440-64-82

 

Müsabiqədə yüksək peşə-ixtisas hazırlığına, elmi ad və dərəcələrə, lazimi elmi-pedaqoji, idarəetmə təcrübəsinə, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, həmçinin müvafiq qanunvericiliyin tələbləri gözlənilməklə xarici ölkə vətəndaşları da iştirak edə bilərlər.