XƏBƏRLƏR

Səbinə Əliyevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

31 oktyabr, 2022

03 noyabr 2022-ci il tarixdə saat 13.30-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya şurasının bazasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  yanında Ali Attestasiya Komissiyasında qeydiyyat nömrəsi BED 2.12/1 olan Birdəfəlik şuranın 5709.01 – Roman dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Hind-Avropa dilləri kafedrasının doktorantı Səbinə Xaqani qızı Əliyevanın  5709.01 – Roman dilləri ixtisasında “Roman dillərində samitlərin fonotaktikası” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin seminarı keçiriləcəkdir.