XƏBƏRLƏR

Leyla Şərifovanın dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək

14 oktyabr, 2022

21.10.2022-ci il tarixdə saat 12:00-da Leyla Çingiz qızı Şərifovanın “İngilis-amerikan ədəbiyyatşünaslığında “Avesta” problemi” mövzusunda 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı) ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.