XƏBƏRLƏR

Səbriyyə İsmizadənin dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcək

07 oktyabr, 2022

28 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 12:00-da Heydər Əliyev muzey-lektoriyasında ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi Seminarının iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının dissertantı Səbriyyə Yusif qızı İsmizadənin 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı) ixtisasında “Con Maksvell Kutzee yaradıcılığında insan və cəmiyyət problemi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir.

5718.01 – Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə

Elmi Seminar

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZjU1M2VkNDQtYTkwZC00YTI2LTg1ZWEtZjZhMDQwMzVmMTQz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=fb8ea762-7f29-4f9b-b407-8d07cf462a6c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true