XƏBƏRLƏR

İlahə Tağızadə və Əsmər Əkpərovanın dissertasiya işlərinin seminar müzakirələri keçiriləcək

07 oktyabr, 2022

17 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 14:00-da Heydər Əliyev muzey-lektoriyasında ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi Seminarının iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının dissertantı İlahə Qədir qızı Tağızadənin 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (Kanada ədəbiyyatı) ixtisasında “Elis Manro nəsrində psixologizm” və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının doktorantı Əsmər Cəlal qızı Əkpərovanın 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (Kanada ədəbiyyatı) ixtisasında “Marqaret Etvud yaradıcılığında feminist ideyalar və antiutopiya” mövzularında təqdim etdikləri dissertasiya işlərinin seminar müzakirələri keçiriləcəkdir.

5718.01 – Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə

Elmi Seminar

 https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZjU1M2VkNDQtYTkwZC00YTI2LTg1ZWEtZjZhMDQwMzVmMTQz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=fb8ea762-7f29-4f9b-b407-8d07cf462a6c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true