XƏBƏRLƏR

Samirə Məmmədovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

26 sentyabr, 2022

29 sentyabr  2022-ci il tarixdə saat 12.00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Hind-Avropa dilləri şöbəsinin dissertantı Samirə İkram qızı Məmmədovanın  5708.01 - German dilləri ixtisasinda “German dillərində etruskizmlər” mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcəkdir.