XƏBƏRLƏR

Xəyalə İsayevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

26 sentyabr, 2022

28 sentyabr  2022-ci il tarixdə saat 12.00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasında dissertantı Xəyalə Məclum qızı İsayevanın 5708.01 - German dilləri ixtisasinda “İngilis dili mətnlərində mənanın inkişafı” mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcəkdir.                       

Dissertasiya Şurası