XƏBƏRLƏR

Sevda İmanovanın dissertasiyasının ilkin müzakirəsi keçiriləcək

17 iyun, 2022

13  iyul 2022-ci il tarixində saat 15.00-da Azərbaycan Dillər Universitetinin  Filologiya fakültəsi nəzdində Xarici dillərin tədrisi metodikası kafedrasının 5801.01­Təlim və tərbiyənin  nəzəriyyəsi və metodikası ixtisasının elmlər doktoru proqramı üzrə dissertantı Sevda Rafiq qızı İmanovanın  “İngilis dilinin tədrisində tələbələrdə mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılması və qiymətləndirilməsinin nəzəri-praktik problemləri” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiyasının ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiya ilə Filologiya fakültəsi nəzdində Xarici dillərin tədrisi metodikası kafedrasında tanış olmaq olar.                           

[email protected]      [email protected]