XƏBƏRLƏR

Rəna Hüseynova dissertasiya işini uğurla müdafiə edib

31 may, 2022

31.05.2022-ci il tarixində ADU nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya şurasında Rəna Hüseynağa qızı Hüseynova “German dillərində zaman kateqoriyasının diaxroniyası” mövzusunda 5708.01 – German dilləri ixtisasında filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işini uğurla müdafiə etmişdir. Onu ürəkdən təbrik edir və uğurlar diləyirik.