XƏBƏRLƏR

Leyla Seyidzadənin dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

23 may, 2022

26 may 2022-ci il tarixdə saat 12.00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dilinin Leksikologiyası və Üslubiyyatı kafedrasının dissertantı Leyla Eldar qızı  Seyidzadənin 5708.01 - German dilləri ixtisasında “SLENQİN KOQNİTİV ASPEKTLƏRİ” mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcəkdir.

Dissertasiya Şurası