XƏBƏRLƏR

Leyla Şərifovanın dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcək

20 may, 2022

27 may 2022-ci il tarixində saat 13:00-da Heydər Əliyev muzey-lektoriyasında ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi Seminarının iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Qərbi Kaspi Universitetinin İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrasının doktorantı Leyla Çingiz qızı Şərifovanın “İngilis-amerikan ədəbiyyatşunaslığında “Avesta” problemi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir.

5718.01 – Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə

Elmi Seminar