XƏBƏRLƏR

Elnarə Putayevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

25 aprel, 2022

29 aprel 2022-ci il tarixdə saat 11.30-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin Linqvokulturologiya kafedrasının  dissertantı Elnarə Eldar qızı Putayevanın 5708.01 - German dilləri ixtisasında “Amerikan ingiliscəsində linqvokulturoloji  variativlik”  mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya işinin seminarı keçiriləcəkdir.

Dissertasiya Şurası