XƏBƏRLƏR

Rəxşan Mehdizadənin dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

20 aprel, 2022

22 aprel 2022-ci il tarixdə saat 14.00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün AMEA-nın dissertantı Rəxşan Ramiz qızı Mehdizadənin  5708.01 - German dilləri ixtisasında “İngilis dilində sözalınma prosesinə din amilinin təsiri” mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcəkdir.

Dissertasiya Şurası