XƏBƏRLƏR

Abbasəli Əhmədoğlunun dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcək

04 aprel, 2022

15 aprel 2022-ci il tarixində saat 12:00-da Heydər Əliyev muzey-lektoriyasında ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi Seminarının iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının doktorantı Abbasəli Həsən Oğlu Əhmədoğlunun 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı) ixtisasında “Beovulf” və “Dədə Qorqud kitabı” dastanlarında qəhrəmanlıq kodları” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir.

5718.01 – Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə

Elmi Seminar