XƏBƏRLƏR

Dissertasiya işlərinin müdafiəsi

18 mart, 2022

29.03.2022-ci il tarixdə saat 11:00-da Kərimova Şücaət Məşrif qızının "İngilis dilində çoxmənalı sözlərin leksik-qrammatik xüsusiyyətləri" mövzusunda keçiriləcək dissertasiya işinin müdafiəsi

29.03.2022-ci il tarixdə saat 14:00-da Salamova Əzizə Sahib qızının "Virciniya Vulf və Marqaret Drabl yaradıcılığında feminizm" mövzusunda keçiriləcək dissertasiya işinin müdafiəsi

05.04.2022-ci il tarixdə saat 11:00-da Quluzadə Nisə Fikrət qızının "İngilisdilli diskursda adlar biliyin reprezentasiyası kimi" («Имена как репрезентации знания в англоязычном дискурсе») mövzusunda keçiriləcək dissertasiya işinin müdafiəsi

05.04.2022-ci il tarixdə saat 14:00-da Abdullayeva Xumar Vəliyəddin qızının "İngilis-Azərbaycan elmi fantastika ədəbiyyatının inkişaf təmayülləri" (Herbert Uels və Azərbaycan elmi fantastikası) mövzusunda keçiriləcək dissertasiya işinin müdafiəsi