XƏBƏRLƏR

“Humanitar elmlər üzrə ərəb jurnalı” məqalə qəbul edir - ELAN

18 noyabr, 2021

Küveyt Universitetinin nəzdində olan, Yaxın Şərqin ilk elmi jurnalı “Humanitar Elmlər üzrə Ərəb Jurnalı” 1981-ci ildən rüblük dövrlə nəşr olunur. Jurnal elmi missiyasını və təsirini artırmaq, yeni intellektual perspektivləri inkişaf etdirmək, elmi mərkəzlərin  ümumi maraqları çərçivəsində əməkdaşlığını genişləndirmək və Azərbaycanın elmi müəssisələrində tanıtmaq məqsədilə müəllim, doktorant və tədqiqatçıları dilçilik, ədəbiyyat, fəlsəfə, tarix, arxeologiya, mədəniyyət, media mövzularında ərəb, ingilis və fansız dillərində məqalələrlə çıxış etməyə dəvət edir. Ətraflı məlumat üçün:

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/ajh/home.aspx?id=1&Root=yes#:~:text=The%20Arab%20Journal%20for%20the,was%20published%20in%20January%201981.