XƏBƏRLƏR

İradə Ələsgərovanın dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcək

08 iyun, 2021

22 iyun 2021-ci il tarixində saat 12:00-da Heydər Əliyev muzey-lektoriyasında ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi Seminarının iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Qərbi Kaspi Universitetinin İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrasının doktorantı İradə Kamal qızı Ələsgərovanın “S. Moem və C.Faulsun hekayələrində bədii təsvir dünyası” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir.

5718.01 – Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə

Elmi Seminar

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YTI5YTgxMTktNzY4MS00MjYyLWJmNDctYzJjNWM1ZDcxYmVi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=603fceee-65f4-4018-bf94-6170712bd2e0&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true