XƏBƏRLƏR

Aytən Bünyatovanın dissertasiyasının müzakirəsi keçiriləcək

04 iyun, 2021

05 iyul 2021-ci il tarixində saat 12.00-da Azərbaycan Dillər Universitetinin Ingilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı-1 (TF) kafedrasının 5714.01­ Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik ixtisası üzrə sabiq dissertantı  Aytən Bəxtiyar qızı Bünyatovanın “Müxtəlifsistemli dillərdə linqvokultroloji informasiyanın koqnitiv qavranılması” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiyasının online qaydada ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiya ilə Ingilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı-1 (TF) kafedrasında tanış olmaq olar.                    

[email protected]   

[email protected]