XƏBƏRLƏR

Nurlana Axundovanın dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcək

25 may, 2021

27 may 2021-ci il tarixində saat 14:30-da Heydər Əliyev muzey-lektoriyasında ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi Seminarının iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının doktorantı Nurlana Akif qızı Axundovanın 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı) ixtisasında “Tomas Eliot poemalarının poetik xüsusiyyətləri” ədəbiyyatı” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir.

5718.01 – Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə

Elmi Seminar

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MTRmODU0NWEtMGM5My00ZjcxLTlkMTgtNzM1MjdjZTE4MTI5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f7108aea-eb1a-4606-92d5-ce8f13f56850&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true