XƏBƏRLƏR

Fəridə Allahverdiyevanın Doktorluq dissertasiyası və Avtoreferatı

27 aprel, 2021

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fəridə Allahverdiyevanın “Müasir ingilis dilində sadə cümlələrin invariant modelləri və variativliyi” mövzusunda yazdığı doktorluq dissertasiyası

 

FaylıYüklə

FaylıYüklə:Avtoreferat