XƏBƏRLƏR

Еllаdа Mirişоvаnın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

15 aprel, 2021

21 aprel 2021-ci il tarixdə saat 14.00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin Təlimdə innovasiyalar kafedrasının dissertantı Еllаdа Fəхrəddin qızı Mirişоvаnın  5708.01 - German dilləri ixtisasında “İngilis dilində frаzеоlоji əksliklərin struktur-sеmаntik хüsusiyyətləri” mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcəkdir.

Dissertasiya Şurası