XƏBƏRLƏR

Günel Rzazadənin təqdim etdiyi dissertasiyanın müzakirəsi

13 aprel, 2021

28 aprel 2021-ci il tarixində saat 13:30 da Azərbaycan Dillər Universitetinin Təhsil 1 fakültəsi nəzdində İngilis dilinin qrammatikası kafedrasının - 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə sabiq doktorantı Günel Çingiz qızı Rzazadənin “İngilis dilində sual cümlələrinin praqmatik xüsusiyyətləri” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiyanın online qaydada ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiya ilə İngilis dilinin qrammatikası kafedrasında tanış olmaq olar.