XƏBƏRLƏR

Dissertasiya işlərinin seminar müzakirələri keçiriləcək

07 aprel, 2021

8 aprel 2021-ci il tarixində saat 12:00-da Heydər Əliyev muzey-lektoriyasında ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi Seminarının iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Bakı Mühəndislik Universitetinin Tərcümə və ingilis dili kafedrasının dissertantı Lalə Şahin qızı İsayevanın 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı) ixtisasında “İngilis ədəbiyyatında Şərq konsepsiyası”(Ceyms Moriyerin yaradıcılığı əsasında) və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının dissertantı Səyyarə Tahir qızı Əliyevanın 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı) ixtisasında “Doris Lessinq yaradıcılığına Şərqin təsiri” mövzularında təqdim etdikləri dissertasiya işlərinin seminar müzakirələri keçiriləcəkdir.

5718.01 – Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə

Elmi Seminar   

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDAxNWFlYWMtN2ZhMC00OTY4LWE1ZTQtMGRiMzZjNzJkNThj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226dfc7df9-ebdf-4187-af34-7673207a8163%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522601a1fde-6e90-4b4a-a212-4326312dd0fa%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c4d48b57-a064-43a3-b495-d6c8bbbd032b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true