XƏBƏRLƏR

"Kurt Vonnequtun yaradıcılığında Amerika gerçəkliyi” - ilkin müzakirə

31 mart, 2021

30 aprel 2021-ci il tarixində saat 13:00-da Azərbaycan Dillər Universitetinin Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının doktorantı Qocayeva Leyla Elşad qızının “Kurt Vonnequtun yaradıcılığında Amerika gerçəkliyi” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (ABŞ ədəbiyyatı)) elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiya işi ilə Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasında tanış olmaq olar.