XƏBƏRLƏR

Dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək

16 mart, 2021

09 aprel 2021-ci il tarixində saat 13:00-da Azərbaycan Dillər Universitetinin Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının dissertantı Abdullayeva Yeganə Atamoğlan qızının “Böyük Britaniya postmodernist romanının tipologiyası və poetikası” mövzusunda filologiya üzrə elmlər doktoru (5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)) elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiya işi ilə Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasında tanış olmaq olar.