XƏBƏRLƏR

İlkin müzakirə keçiriləcək - E L A N

05 mart, 2021

5 aprel 2021-ci il tarixində saat 12:00-da Ümumi Dilçilik kafedrasının doktorantı Sona Şiralı qızı İskəndərovanın “Kəmiyyət bildirən sözdəyişdirici kateqoriyaların tipologiyası” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (5704.01 – Dil nəzəriyyəsi) elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiya işi ilə Ümumi dilçilik kafedrasında tanış olmaq olar.