XƏBƏRLƏR

Dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək

25 fevral, 2021

29 mart 2021-ci il tarixində saat 12:00-da Azərbaycan Dillər Universitetinin Linqvokulturologiya kafedrasının dissertantı  Elnarə Eldar qızı Putayevanın “Amerikan ingiliscəsində linqvokulturoloji variativlik” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (5708.01 – German dilləri) elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiya işi ilə Linqvokulturologiya kafedrasında tanış olmaq olar.