XƏBƏRLƏR

Dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcək

23 fevral, 2021

ELAN

05 mart 2021-ci il tarixində saat 12:00-da Heydər Əliyev muzey-lektoriyasında ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2. 12 Dissertasiya şurasının Elmi Seminarının iclasında filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının elmlər doktoru proqramı  üzrə dissertantı Şəhla Bədir qızı Nağıyevanın 5715.01 – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid və 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı) ixtisaslarında “Poetik tərcümədə obrazlar sisteminin verilməsi üsulları” (Azərbaycan və ingilis poeziyasının qarşılıqlı tərcüməsində adekvatlığın saxlanması) mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir.

5718.01 – Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə

Elmi Seminar   Linkə Daxil Ol