KİTABXANA

Universitet Kitabxanalarında Bibliometric və Elmmetrik Fəaliyyətin İstiqamətləri

Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Kitabxana İnformasiya Xidməti Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Universitet Kitabxanalarında Bibliometric və Elmmetrik Fəaliyyətin İstiqamətləri adlı online seminar keçirilmişdir