KİTABXANA

Müasir Azərbaycan nəsrində psixologizm

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitunun direktoru, ADU-nun “Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedrasının müdiri akademik Muxtar İmanovun 1991-ci ildə çap olunmuş “Müasir Azərbaycan nəsrində psixologizm” kitabını Magistratura şöbəsinin M20-102 qrupu tərəfindən kiril qrafikasından latın qrafikasına çevrilib. Kitabın elektron versiyası tələbələr tərəfindən bu gün  Universitetin elektiron kitabxanasına təhvil verildi.

Download