KİTABXANA

YENİ ELEKTRON DƏRSLİK

YENİ ELEKTRON DƏRSLİK

 

ADU-nun Təhsil fakültəsi İngilis dilinin qrammatika kafedraslnın müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor Arif Hüseynov və Şəlalə Məmmədova müəllifi olduğu “A reference grammrar for learners of english,” (Second edition-Manual aid)

Kitabın elektron variantını  e-kitabxanaya bağışlamışlar. ( müəlliflik hüququ qorunmaq şərti ilə)

Nəzərdə tutulan vəsait ilk dəfə 2009-cu ildə oxuculara təqdim edilmişdir. Həmin vəsait əsasən abituriyentlər üçün nəzərdə tutulduğu üçün qrammatik qaydalar Azərbaycan dilində verilmişdir. Bu vəsaitdə qrammatik qaydalar sadələşmiş asan şəkildə ingilis dilində oxuculara çatdırılır. Hər iki dil arasında mövcud olan fərqləri nəzərə alaraq bəzi hallarda bu və ya digər dil nümunələrinin Azərbaycan dilində qarşılığı verilir. Vəsaitdəki qrammatik material əsasən proqram tələblərinə cavab verir. Vəsaitdən yalnız ingilis dili öyrənən universitet tələbələri yox, eyni zamanda orta məktəb müəllimləri, eləcə də ingilis dilinin qrammatik quruluşu ilə maraqlanan hər bir şəxs maraqlana bilər

Qlobal giriş linki

http://217.64.17.124:8080/xmlui/handle/123456789/1050

Universitet daxili

http://10.255.255.102:8080/xmlui/handle/123456789/1050

Yaxud: www. adu. edu.az // kitabxana DSpace reqemsal Arxiv

 

Hörmətli müəlliflər!

Kitabxananın rəqəmsal fonduna hədiyyə etdiyiniz e- kitabınıza görə sizə kitabxana rəhbərliyi adından təşəkkür edirik. Ümüdvarıq ki, kitabxanaya doğma münasibətiniz ADU-un müəllim və proffessor heyyəti arasında bir ənənəyə çevriləcək.