ELMİ-TƏDQİQAT

Pərvin Musayevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

14 dekabr 2021-ci il tarixdə saat 11.00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dilinin fonetikası kafedrasının dissertantı Pərvin Baba qızı  Musayevanın 5708.01 - German dilləri ixtisasında “Müasir ingilis dili tələffüzünün kommunikativ aspektləri” mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcəkdir.