ELMİ-TƏDQİQAT

Dəyanət Ağayevin dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

17 noyabr 2021-ci il tarixdə saat 13.00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dilinin Qrammatikası kafedrasının dissertantı Dəyanət Sabir oğlu Ağayevin  5708.01 - German dilləri ixtisasında “Qloballaşma şəraitində ingilis dilinin Azərbaycan dilinə təsiri” mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcəkdir.

Dissertasiya Şurası