ELMİ-TƏDQİQAT

Nigar Məhərrəmovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

17 noyabr 2021-ci il tarixdə saat 11.00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin Linqvokulturologiya kafedrasının dissertantı Nigar Çingiz qızı Məhərrəmovanın 5708.01 - German dilləri ixtisasında “Orta əsrlərdə linqvistik müxtəlifliyin Britaniya multikulturalizminin formalaşmasina təsiri” mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcəkdir.

Dissertasiya Şurası