ELMİ-TƏDQİQAT

Arzu Məmmədovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

8 oktyabr 2021-ci il tarixdə saat 12:00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin Linqvokulturologiya kafedrasının dissertantı Arzu Hikmət qızı  Məmmədovanın 5708.01 - German dilləri ixtisasında “Глобализация Посредством Английского Языка В Образовательном Дискурсе” mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcəkdir.

Dissertasiya Şurası