ELMİ-TƏDQİQAT

Nərgiz Seyidovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

25 sentyabr 2021-ci il tarixdə saat 12.00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının bazasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qeydiyyat nömrəsi BED 2.12/1 olan Birdəfəlik dissertasiya şurası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin Fransız dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının dissertantı Nərgiz Ramiz qızı  Seyidovanın 5709.01 - Roman dilləri ixtisasında “Благопожелания и проклятия во французском дискурсе” mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcəkdir.

Dissertasiya Şurası