ELMİ-TƏDQİQAT

Şəhla Qocayevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

28 sentyabr 2021-ci il tarixdə saat 12.00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dilinin fonetikası kafedrasının  dissertantı Şəhla Mikayıl qızı Qocayevanın 5708.01 - German dilləri ixtisasında “Müasir ingilis dilində sözlərin aksent tipləri (eksperimental-fonetik tədqiqat)”  mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcəkdir.

Dissertasiya Şurası