ELMİ-TƏDQİQAT

Milana Abbasovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

14 sentyabr 2021-ci il tarixdə saat 14.00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Xəzər Universitetinin Ingilis dili və ədəbiyyatı kafedrasının dissertantı Milana Yunis qızı Abbasovanın 5708.01 - German dilləri ixtisasında “İngilis dilinin tədqiqinə sosiolinqvistik yanaşmada müasir tendensiyalar” mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcəkdir.

Dissertasiya Şurası