ELMİ-TƏDQİQAT

Sevil Məmmədovanın dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcək

27 sentyabr 2021-ci il tarixində saat 12:00-da Heydər Əliyev muzey-lektoriyasında ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi Seminarının iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Bakı Dövlət Universitetinin Dünya ədəbiyyatı kafedrasının dissertantı Sevil Ələsgər qızı Məmmədovanın 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (İngilis ədəbiyyatı) ixtisasında “Devid Herbert Lourensin yaradıcılığında qadın obrazlarının tipologiyası”  mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir.

5718.01 – Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə

Elmi Seminar