ELMİ-TƏDQİQAT

Yeganə Abdullayevanın dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək

24 sentyabr 2021-ci il tarixində saat 12:00-da Heydər Əliyev muzey-lektoriyasında ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2. 12 Dissertasiya şurasının Elmi Seminarının iclasında filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının elmlər doktoru proqramı  üzrə dissertantı Yeganə Atamoğlan qızı Abdullayevanın 5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı) ixtisasında “Böyük Britaniya postmodernist romanının tipologiyası və poetikası”  mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir.

5718.01 – Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə

Elmi Seminar