ELMİ-TƏDQİQAT

Nərminə Fətəliyevanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

23 iyun 2021-ci il tarixdə saat 14.00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Xəzər Universitetinin Ingilis dili və ədəbiyyatı kafedrasının dissertantı Nərminə Arif qızı Fətəliyevanın 5708.01 - German dilləri ixtisasında “Лингвистические и экстралингвистические факторы, регулирующие выбор синонимов в английском языке” mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcəkdir.