ELMİ-TƏDQİQAT

Nigar Bağırovanın dissertasiya işinin seminarı keçiriləcək

23 iyun 2021-ci il tarixdə saat 12.00-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.12 Dissertasiya Şurasının 5708.01- German dilləri ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının  dissertantı Nigar Xanlar qızı Bağırovanın 5708.01 - German dilləri ixtisasında “German dillərində gələcək zamanın semantik-koqnitiv təhlili”  mövzusunda  təqdim etdiyi dissertasiya  işinin seminarı keçiriləcəkdir.