İnklüziv Təhsil Mərkəzi

ADU-nun Pedaqogika kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən İnklüziv Təhsil Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Autizm spektr pozuntusunda psixoloji-pedaqoji iş” adlı seminar keçilirmişdir.

ADU-nun Pedaqogika kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən İnklüziv Təhsil Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Autizm spektr pozuntusunda psixoloji-pedaqoji iş” adlı seminar keçilirmişdir.

T.Rzayevanın spikerliyi ilə təşkil olunmuş seminarda Pedaqogika kafedrasının dosenti N.Zeynalova giriş nitqi ilə çıxış etmiş, müasir dövrdə SİM şəxslərin sayının artması və mövzunun daha böyük aktuallıq qazanmasından danışmışdır. 

Spiker ASP barəsində məlumat vermiş, korreksiyası yollarından bəhs etmişdir.

Seminar müzakirə ilə yekunlaşdırılmışdır.