İnklüziv Təhsil Mərkəzi

"Disleksiya nədir?" mövzusunda seminar təşkil olunmuşdur.

"Disleksiya nədir?" mövzusunda seminar təşkil olunmuşdur.

ADU-nun Pedaqogika kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən İnklüziv Təhsil Mərkəzinin 

təşkilatçılığı ilə "Disleksiya nədir?" mövzusunda seminar keçirilmişdir.

Seminar pedaqoq-mentor 

T.Möhsünovanın spikerliyi ilə reallaşdırılmışdır.

Təqdimat zamanı disleksiya barədə geniş məlumat verilmiş, aradan qaldırılması yollarından bəhs edilmiş, tələbələrin sualları cavablandırılmış, açıq müzakirə təşkil olunmuşdur.