Kafedralar

Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Quliyev Akif Əlihüseyn oğlu