Kafedralar

Baş müəllim Rizayeva Gülnarə Sadıx qızı